Cần viết gì trong 1 CV chuyên nghiệp?
Khảo sát hơn 200 người của Paha: Khó khăn lớn nhất của phần lớn mọi người là: không biết có ...
Thiếu kinh nghiệm? Hãy mở đầu CV bằng Objective
Nếu bạn thiếu kinh nghiệm làm việc (đang đi học, mới tốt nghiệp; chuyển sang 1 ngành mới ví dụ ...
Cách viết Kinh Nghiệm Làm Việc chuẩn mực
Kinh Nghiệm Làm Việc là phần quan trọng nhất trong CV, gồm 4 thông tin: (1) Vị trí đã/đang làm. ...
Cách viết Skill đúng chuẩn trong CV chuyên nghiệp
Có 2 loại skill (kỹ năng) phải thể hiện trong CV:– Hard skill: những kỹ năng, khả năng chuyên môn để ...
Làm CV của bạn chất, mạnh hơn bằng những động từ sexy này
Phần lớn mọi người không biết rằng khi viết Kinh Nghiệm Làm Việc thì cần bắt đầu bằng động từ ...
Cách viết Summary để gây ấn tượng tốt ngay lập tức
Summary là đoạn mở đầu CV, gồm 3 – 5 câu tóm tắt những kinh nghiệm, thành tích xuất sắc ...
3 mẫu CV chuyên nghiệp nhất hiện tại
Đây là 3 mẫu CV phổ biến nhất được sử dụng hiện nay: Reverse Chronological: CV theo trình tự thời gian ...