Công nghệ vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm nữa, kéo theo digital marketing phát triển. Cơ hội rất lớn cho tất cả mọi người trong lĩnh vực này, lẫn Việt Nam mình. Paha nỗ lực không ngừng mỗi ngày, vì:

 

 

Sứ Mệnh

Giúp digital marketer Việt Nam tăng thu nhập, vững chuyên môn, giỏi kỹ năng và thăng tiến.

 

 

Tầm Nhìn

Khi Paha giúp digital marketers phát triển sự nghiệp thì gia đình họ và các tổ chức tốt hơn. Từ đó Việt Nam tốt đẹp hơn.