Bạn đã từng đo lường độ hiệu quả của một chiến dịch digital marketing thế nào? Interview Hack

Bí mật:

Người phỏng vấn muốn đánh giá khả năng phân tích của bạn, đặc biệt là năng lực số liệu và đo lường hiệu quả của một chiến dịch khi nó được triển khai. Đây là cơ hội để bạn “khoe” cách bạn đã đo lường tác động của một chiến dịch digital marketing cụ thể trong quá khứ.

Nêu một ví dụ cụ thể

Hãy chọn một chiến dịch bạn đã tham gia và giải thích các chi tiết chính để nhanh chóng cung cấp bối cảnh cho người tuyển dụng. Hãy đảm bảo rằng bạn có thể tóm tắt chiến dịch đó một cách dễ dàng trong vài câu.

Mô tả từng bước bạn đã làm

Cung cấp một cách tổng quan, bao quát về các bước bạn đã thực hiện để đo lường hiệu quả chiến dịch một cách hợp lý và toàn diện.

Dẫn chứng bằng số liệu cụ thể

Đừng lan man quá nhiều ví dụ, chỉ cần nói về một vài số liệu, thông tin cụ thể từ một chiến dịch trước đây và cách nó giúp bạn hiểu rõ hơn chiến dịch đang chạy để tối ưu.

 

Bật mí:

  • Các bước trong hoạt động đo lường này cần phải liên kết, chuyển sang bước tiếp theo một cách mạch lạc, hợp lý.
  • Mô tả cách bạn chia sẻ đến người khác những kết quả từ nỗ lực đo lường của mình.