Bạn dựa vào nguồn dữ liệu nào để nhắm đúng KH, cá nhân hoá, tối ưu chiến dịch? Interview Hack

Bí mật:

Người phỏng vấn đang tìm hiểu cách bạn ứng dụng dữ liệu trong các hoạt động digital marketing. Họ hỏi câu hỏi này để đánh giá kỹ năng phân tích, sự tháo vát và mức độ thành thạo của bạn khi liên tục sử dụng dữ liệu để tối ưu kết quả.

Luôn ưu tiên dữ liệu nội bộ (1st data)

Mọi công ty nên cân nhắc dữ liệu nội bộ mà họ có thể tiếp cận tốt nhất. Hãy bắt đầu trả lời bằng cách đề xuất đây là bước đầu tiên cho bất kỳ hoạt động, ý tưởng digital marketing nào.

Đề nghị thu thập dữ liệu bên ngoài

Ngoài dữ liệu khách hàng nội bộ, mọi tổ chức nên xem xét các nguồn dữ liệu có sẵn và công khai từ các nguồn của bên thứ ba như các tổ chức tư vấn và công ty tư vấn, cũng như thu thập dữ liệu khách hàng từ các cuộc khảo sát, phỏng vấn khách hàng, nhóm tập trung, thử nghiệm người dùng,…

Đưa ra một ví dụ cụ thể

Chia sẻ ví dụ về cách bạn đã sử dụng dữ liệu để phục vụ chiến dịch của mình và điều đó đã mang lại hiệu quả thế nào. Đây là cơ hội để chứng tỏ rằng bạn không chỉ hiểu phân tích dữ liệu mà còn có kinh nghiệm đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Bật mí:

  • Đưa ra ví dụ về các nguồn dữ liệu khách hàng cụ thể để thể hiện kiến thức chuyên sâu của bạn, chẳng hạn như sử dụng hệ thống CRM, CDP, Marketing Automation… để hiểu rõ hơn.
  • Tập trung vào một chiến dịch cụ thể hoặc đưa ra các nguyên tắc chung về cách sử dụng dữ liệu khách hàng trong digital marketing.
  • Đưa ra lời khuyên về cách thu thập thông tin chi tiết từ dữ liệu, chẳng hạn như các dữ liệu hành vi của khách hàng.