Bạn từng mạo hiểm để đạt mục tiêu digital marketing? Interview Hack

Bí mật:

Người phỏng vấn muốn hiểu mức độ tự tin của bạn, đặc biệt trong những tình huống cần mạo hiểm. Họ muốn xem liệu bạn có sẵn lòng thử nghiệm như tố chất căn bản của một digital marketer, và quan trọng hơn là xem bạn có khả năng đánh giá trước hoạt động để giảm thiểu rủi ro không. Câu hỏi này trực tiếp đo lường khả năng phân tích của bạn.

Nêu rủi ro đã đem lại thành công

Mạnh dạn chia sẻ một rủi ro nhưng đã mang lại hiệu quả trước đây, bất chấp những điểm dở tiềm ẩn. Cũng không phải là vấn đề lớn nếu bạn đề cập thêm các kết quả, hạng mục nhỏ không như ý muốn. Mục tiêu là trình bày sự tự tin của bạn, vì mạo hiểm thường mang lại kết quả tích cực khi có quy trình đúng.

Mô tả quá trình đánh giá rủi ro của bạn

Chứng minh rằng sự tự tin của bạn dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết. Nhà tuyển dụng cần biết rằng bạn có khả năng đánh giá rủi ro của một hoạt động cụ thể trước khi tiến hành. Điều này nên là trọng tâm chính của câu trả lời của bạn.

Báo cáo về ảnh hưởng

Chia sẻ kết quả từ hoạt động rủi ro này, gồm những kết quả tích cực lẫn tiêu cực. Điều này chứng minh khả năng phân tích của bạn, làm nổi bật rằng những rủi ro bạn mạo hiểm không phải là “liều ăn nhiều” mà đều được tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng từ đầu.

 

Bật mí:

  • Làm rõ cách bạn giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn để thể hiện sự tự tin và sự khéo léo của bạn.
  • Giải thích những lợi ích lẫn rủi ro có thể có, giúp người phỏng vấn hiểu thêm bối cảnh câu trả lời của bạn.
  • Chia sẻ các kết quả cụ thể đã đạt được nhờ vào cách tiếp cận mạch lạc của bạn trong những hoạt động digital marketing này.