Cách viết Kinh Nghiệm Làm Việc chuẩn mực

Kinh Nghiệm Làm Việc là phần quan trọng nhất trong CV, gồm 4 thông tin:
(1) Vị trí đã/đang làm.
(2) Công ty đã/đang làm.
(3) Thời gian đã/đang làm tại vị trí công ty đấy.
(4) Thành tích đã đạt được hoặc nhiệm vụ đã phụ trách.

Ví dụ:

PROFESSIONAL EXPERIENCE
(1) Marketing Director                                                             (3) May 2015 – Present
(2) Unilever Vietnam
(4) Grew sales 22% for the previously stalled product; chaired a committee to restructure and develop a global market strategy that resulted in new branding, marketing collateral, and training.
Added an additional 19% in projected 2017 sales for an above-mentioned product by devising an ongoing market penetration strategy.
– Drove $2M in marketing-assisted revenue by designing new product launch marketing and communication plans including client “roadshows” and on/offline promotional strategies.
– …

(1) Marketing Manager                                                            (3) Mar 2013 – Apr 2015
(2) Coca-Cola Vietnam
(4) Increased B2C joint venture sales 138% over 2 years by increasing partnerships across all business lines.
Grew new services business from zero to $10M in annual revenues.
Crafted 5 year strategic plan for business development; served as 1 of 3 members of the strategic planning team and met with key global stakeholders to develop plan objectives.
– …

Cách viết phần Kinh Nghiệm Làm Việc chuẩn

  • Sắp xếp kinh nghiệm bạn làm gần đây nhất đến cũ dần (đây là cách phổ biến, dễ nhất).
  • Chỉ thể hiện những vị trí / kinh nghiệm phù hợp, liên quan nhất đến vị trí đang ứng tuyển.
  • “Khoe” những thành tích đã làm được chứ không liệt kê những nhiệm vụ đã làm.
  • Luôn kèm theo số liệu kết quả đã đạt được và tô đậm để làm nổi bật bản thân.
  • Bắt đầu mỗi dòng thành tích bằng động từ quá khứ đơn vì phần lớn các công việc bạn đã làm đều ở quá khứ. Dùng ngay những động từ chuyên nghiệp trong CV.

Cách viết Kinh Nghiệm Làm Việc chuẩn mực

Ai cũng viết sai thế này Viết lại đúng cách
– Responsible for the online sale & events of the company. Increased eCommerce sales by $53M in 12 months through the digital promotion of online sale events.
– Optimize SEM, GDN, and Facebook Ads day by day, know advanced marketing techniques such as retargeting and A/B testing. – Devised and executed SEM/PPC strategy that drove 20% revenue gains from eCommerce; gradually decrease CPC through ongoing A/B testing.
– Excellent at SEO: keyword research, weekly writes content; increase backlink; track & optimize all UI & UX. Drove 78% growth in traffic through comprehensive SEO effort that has included microsites and targeted keyword optimization.
– Manage a team with many talented members, hire and train if need. Led 14 employees in 3 teams and controlling over $1M budget/month.
– … – …

Không có kinh nghiệm thì viết gì?

Kể cả chưa từng đi làm chính thức hoặc chưa làm công việc tương tự trước đó thì bạn vẫn có thể viết Professional Experience từ những kinh nghiệm này:

  • Kinh nghiệm thực tập.
  • Kết quả, trải nghiệm từ các hoạt động nhóm, ngoại khoá, xã hội, tình nguyện, dự án… đã tham gia.
  • Những hiểu biết, kiến thức đúc rút từ công việc hiện tại hoặc trước đó mà có liên quan, giúp ích vị trí bạn đang muốn ứng tuyển.

Tham khảo đầy đủ mẫu CV chuyên nghiệp.


hướng dẫn làm CV chuyên nghiệp, miễn phí

7 bi quyet deal luong danh rieng digital marketer