Họ muốn BẠN! Nhớ rằng bạn có nhiều VỊ THẾ hơn bạn nghĩ – Salary Negotiation

Hầu hết các ứng viên đánh giá thấp Vị Thế của mình khi được nhận offer. Họ sợ rằng nếu hỏi thêm nữa, nhà tuyển dụng có thể sẽ đổi ý và rút offer lại.
.
Thực tế thực sự khác xa điều này!
.
Đặt mình vào vị trí của nhà tuyển dụng. Họ tuyển dụng vì họ cần ai đó giải quyết vấn đề của họ. Họ đã phỏng vấn rất nhiều người và họ không muốn tiếp tục tốn thời gian phỏng vấn nữa. Họ cần ai đó NGAY LẬP TỨC và họ cần BẠN!
.
Họ đang mong chờ từng ngày để bạn bắt đầu làm việc!
.
Xem toàn bộ:
9 bí quyết deal lương cho digital marketer