Mô tả phong cách quản lý, lãnh đạo của bạn? Interview Hack

Những người lãnh đạo xuất sắc có khả năng diễn giải giá trị và ưu tiên của họ bằng vài từ ngắn gọn. Điều này là một bài kiểm tra để xem bạn có thể giải thích về bản thân mình không. Đồng thời, nó cũng giúp xác định xem bạn có phù hợp với văn hóa của công ty hay không.

Đây là một câu hỏi phổ biến và việc trả lời một cách chân thành là quan trọng. Đây là 3 gợi ý bạn có thể tham khảo:

Rõ ràng về phong cách lãnh đạo của bạn

Đừng mơ hồ hoặc lưỡng lự. Nếu bạn là người chuyên xây dựng đội nhóm, hãy nói như vậy. Nếu bạn rất nghiêm khắc nhưng công bằng, cứ nói như thế. Hãy thật ngắn gọn và rõ ràng về cách quản lý, lãnh đạo của mình để họ biết bạn là người như thế nào.

Kể một ví dụ cụ thể

Nói về một tình huống, vấn đề hoặc rắc rối cụ thể, sau đó mô tả bạn đã làm gì. Kết quả ra sao và nó có ý nghĩa gì đối với tổ chức, công ty và khách hàng của bạn? Nhớ bao gồm cả cách bạn đã đưa đội nhóm của mình theo, vì tất cả điều này không chỉ là về bạn.

Thể hiện tình huống bạn đã thích nghi

Đừng chỉ trả lời một cách đơn giản. Người phỏng vấn muốn hiểu cách bạn đã phát triển và thay đổi trong một tình huống cụ thể. Giống như chính bạn cũng tìm kiếm điều đó ở những người bạn sắp tuyển dụng, người đang phỏng vấn cũng muốn thấy điều đó ở bạn.

 

Bật mí:

  • Bắt đầu bằng cách mô tả phong cách cơ bản của bạn bằng vài từ ngắn gọn.
  • Mô tả một ví dụ về phong cách lãnh đạo của bạn trong thực tế.
  • Chứng minh rằng bạn có khả năng thích nghi tốt với những tình huống không ngờ.