Nói với họ bạn cần thời gian để quyết định – Salary Negotiation

Bạn có thể sẽ không có sự chuẩn bị kịp thời khi nhà tuyển dụng gọi điện hoặc email cho bạn với offer. Không sao hết. Bạn không cần phải quyết định ngay lập tức.
.
Nói với anh ta là bạn rất hào hứng, sau đó nói bạn cần phải xem xét “một số cơ hội khác,” và nói bạn sẽ trả lời trong ngày mai.
.
Mục tiêu: có thời gian để suy nghĩ về những điều bạn sẽ muốn hỏi. Điều này cũng làm cho nhà tuyển dụng cân nhắc chuyện sẽ phải giành giật bạn với 1 số nơi khác.
.
Xem toàn bộ:
9 bí quyết deal lương cho digital marketer