Bạn có quan điểm nào trái ngược với đám đông về digital marketing? Interview Hack

Bí mật:

Trả lời câu hỏi này đòi hỏi bạn phải có sự hiểu biết sâu sắc về ngành digital marketing. Người phỏng vấn đang cố gắng xác định chuyên môn của bạn. Họ muốn biết liệu bạn có quan điểm sáng tạo nào khác với các tiêu chuẩn ngành đã được thiết lập hay không và xem bạn nắm bắt các nền tảng của nguyên tắc đó tốt đến mức nào.

Chọn 1 xu hướng hoặc chuẩn mực mà bạn không đồng tình

Xem xét các góc nhìn digital marketing phổ biến mà mọi người đều biết, xác định liệu có cái nào nên được cân nhắc lại để mang lại hiệu quả cao hơn. Đừng chọn đại một tiêu chuẩn mà bạn biết, thay vào đó, đánh giá cái nào không khớp với quan điểm cá nhân của bạn mà bạn sẵn lòng thảo luận với người phỏng vấn.

Bảo vệ quan điểm của bạn

Không chỉ nêu một sự thật hiển nhiên về digital marketing mà bạn không đồng ý, bạn còn cần chia sẻ lý do tại sao bạn không đồng tình với nó hoặc mô tả cách diễn đạt khái niệm đó theo cách khác để ứng dụng hiệu quả hơn trong thực tế.

Chia sẻ lý do tại sao quan điểm của bạn lại hiệu quả

Giải thích góc nhìn của bạn áp dụng trong một tình huống cụ thể đã giúp mang lại kết quả tốt hơn thông thường như thế nào.

Bật mí:

  • Thể hiện quan điểm mới về một chuẩn mực phổ biến nếu bạn tin rằng có cách tiếp cận tốt hơn.
  • Hỗ trợ lập luận của bạn bằng các ví dụ và kinh nghiệm của bạn.
  • Hãy tập trung vào giải pháp. Chia sẻ những gì một digital marketer nên làm thay vì chạy theo xu hướng.