Bạn đã ứng dụng hiệu quả các nghiên cứu, hiểu biết KH vào hoạt động digital marketing? Interview Hack

Bí mật:

Người phỏng vấn hỏi câu này để hiểu cách bạn áp dụng kỹ năng tư duy phản biện dựa trên dữ liệu (data-driven critical thinking skills) khi sử dụng nghiên cứu KH để đưa ra các quyết định digital marketing. Họ muốn bạn mô tả một chiến dịch cụ thể chứ không phải phương pháp luận hoặc lý thuyết suông. Việc thể hiện chi tiết cách áp dụng dữ liệu được thu thập từ nghiên cứu KH vào hoạt động digital marketing sẽ cho thấy bạn có nền tảng phân tích vững chắc ra sao.

Mô tả một chiến dịch đã triển khai

Bắt đầu câu trả lời bằng cách chia sẻ một kinh nghiệm trong quá khứ mà khi đó bạn đã sử dụng kết quả nghiên cứu thị trường, hiểu biết về KH để giải quyết bài toán digital marketing của công ty ra sao. Định hướng phần còn lại của câu trả lời bằng cách cung cấp thông tin cơ bản về thách thức mà công ty bạn gặp phải và cách nghiên cứu giúp bạn giải quyết vấn đề đấy ra sao.

Giải thích cách bạn ứng dụng các nghiên cứu, hiểu biết KH thế nào

Xem lại thông tin hoặc dữ liệu mà bạn đã phát hiện thông qua nghiên cứu thị trường, cách nó được sử dụng vào hoạt động digital marketing của công ty. Mô tả cụ thể loại nghiên cứu đã thực hiện, cách chuyển những hiểu biết hữu ích đó sang thành động, trong chiến lược tiếp thị số.

Chia sẻ hiệu quả mang lại

Cuối câu trả lời, chia sẻ lý do tại sao những hiểu biết quý giá thu được từ nghiên cứu của bạn đã mang lại tác động tích cực đến chiến dịch nói riêng và công ty nói chung. Đây là cơ hội để chia sẻ những thành tựu đã đạt được.

Bật mí:

  • Chia sẻ loại nghiên cứu thị trường cụ thể nào đã định hướng hoạt động digital marketing của bạn.
  • Làm nổi bật những hoạt động marketing nào được định hướng bởi nghiên cứu của bạn.
  • Kết thúc bằng cách thể hiện kết quả mang lại.