Chia sẻ một chiến dịch digital marketing mà bạn tâm đắc? Intervew Hack

Bí mật:

Người tuyển dụng hỏi câu này để hiểu độ đam mê digital marketing, tư duy phản biện, kiến thức chuyên sâu về ngành của bạn. Ví dụ bạn đưa ra sẽ cho nhà phỏng vấn thấy cách bạn tiếp cận một chiến dịch digital marketing thế nào, điều gì bạn xem là giá trị, khả năng phân tích của bạn về một hoạt động marketing. Chưa hết, họ cũng sẽ đánh giá được kỹ năng giao tiếp của bạn dựa vào cách bạn phản hồi câu hỏi này.

Mở đầu bằng một bối cảnh

Bắt đầu ví dụ của bạn bằng một giới thiệu ngắn gọn gồm tên công ty, tóm tắt ngắn về chiến dịch của họ và lý do nó thu hút bạn. Điều này giúp người phỏng vấn dễ bắt nhịp, tập trung vào phân tích tiếp theo của bạn.

Chỉ nêu các thông tin chính của chiến dịch

Đừng lan man chia sẻ mọi chi tiết, hãy tập trung vào ba yếu tố chính: mục tiêu, khách hàng mục tiêu và thông điệp hoặc cách tiếp cận của chiến dịch. Nhớ là cần rõ ràng và ngắn gọn.

Mô tả về sự thành công của chiến dịch

Phần không thể thiếu trong câu trả lời là cách bạn mô tả về hiệu quả của chiến dịch, lý do bạn ngưỡng mộ nó như một digital marketer trong nghề. Trả lời một cách nhiệt huyết, nhiều năng lượng để ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng. Chia sẻ bạn đã học được những gì từ chiến dịch, cách nó làm bạn bất ngờ hoặc thách thức tư duy của bạn, và khéo léo lồng ghép ví dụ này liên quan gì đến công ty, vị trí bạn đang ứng tuyển.

 

Bật mí:

  • Chọn một chiến dịch độc đáo, rõ ràng và liên quan.
  • Giải thích điều gì làm chiến dịch nổi bật, từ đó thể hiện nhận thức của bạn về ngành.
  • Miêu tả chiến dịch đã tác động đến bạn thế nào trong vai trò là một digital marketer.