Kể về một lần bạn chạy digital marketing không thành công? Interview Hack

Bí mật:

Người phỏng vấn muốn đánh giá khả năng tự nhìn nhận và giải quyết vấn đề của bạn. Đây là cơ hội để họ hiểu cách bạn phát triển bản thân từ những thất bại trong sự nghiệp (vì không ai đi làm lại chưa từng trải qua thất bại nào). Họ muốn xem bạn chịu trách nhiệm thế nào trước những sai sót ở nơi cũ, để họ dễ hình dung ra cách bạn sẽ giải quyết vấn đề ở tổ chức của họ.

Thẳng thắn đưa ra một ví dụ trong quá khứ

Chọn một hoạt động, chiến dịch digital marketing thất bại nhưng cần đơn giản và dễ hiểu, để bạn dễ mô tả chính xác các chi tiết của hoạt động đó.

Giải thích làm thế nào và tại sao lại thất bại

Để làm nổi bật khả năng tự nhìn nhận và dám chịu trách nhiệm, hãy giải thích điều gì đã sai và tại sao lại sai. Đây là cơ hội để bạn trở nên thoải mái hơn khi nói về những sai lầm và mô tả cách bạn giải quyết những vấn đề đó.

Tập trung vào những bài học và giải pháp

Phần quan trọng nhất của câu trả lời là đưa ra những điều bạn đã học được và cách không lặp lại sai lầm đó trong tương lai.

 

Bật mí:

  • Thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn bằng cách thẳng thắn thừa nhận bạn đã không làm đủ tốt thời điểm đó.
  • Cách bạn sẽ xử lý, làm khác đi nếu gặp lại vấn đề.
  • Trả lời một cách tự tin. Chứng tỏ rằng những thất bại không làm bạn chùn bước, mà ngược lại, chúng giúp bạn thích ứng, phát triển trong tương lai.