Làm thế nào bạn ra một thông điệp marketing hiệu quả? Interview Hack

Bí mật:

Người tuyển dụng muốn trực tiếp đánh giá các kỹ năng truyền thông của bạn, như sản xuất, biên tập nội dung từ bài đăng trên blog, báo đến email, quảng cáo,… Ngoài ra, đây cũng là cách để họ đánh giá khả năng hợp tác, phối hợp của bạn với các đầu mối bên trong và bên ngoài.

Bắt đầu với kết quả mong muốn

Với mục tiêu rất rõ ràng của thông điệp trong đầu, bạn có thể xác định các thông tin cần thiết để khuyến khích khách hàng hành động. Ví dụ, nếu bạn đang cố gắng tăng lượng người đăng ký tham gia một khóa học trực tuyến, hãy ưu tiên đặt thông điệp quan trọng nhất lên trước để đạt được kết quả đó.

Hiểu rõ khách hàng

Thông điệp quảng cáo luôn hiệu quả hơn khi được cá nhân hóa và truyền thông đúng đến từng cá nhân hoặc từng nhóm khách hàng. Giải thích cách bạn tiếp cận việc cá nhân hóa một thông điệp quảng cáo, và thể hiện đó là một phần quan trọng trong toàn bộ quy trình của bạn.

Tối ưu theo từng kênh truyền thông

Mổ tả cách một thông điệp marketing cần được tối ưu theo từng kênh truyền thông khác nhau. Ví dụ, cùng một nội dung ưu đãi nhưng bạn đã từng tối ưu thể hiện khác nhau trên kênh email và website,…

Bật mí:

  • Bám vào các nguyên tắc chung để ra một thông điệp quảng cáo hiệu quả, cho dù là truyền thông nội bộ hay bên ngoài.
  • Khéo léo lồng ghép kinh nghiệm của bạn vào câu trả lời để thêm điểm cộng, ví dụ bạn vừa dựa trên phương pháp bài bản để ra nội dung sáng tạo, vừa AB test thực tế để tối ưu thực tế,…
  • Cung cấp tối thiểu một ví dụ cụ thể về một thông điệp hiệu quả bạn đã từng làm được.