Mô tả cách bạn triển khai một chiến dịch digital marketing? Interview Hack

Bí mật:

Người phỏng vấn hỏi câu này để đánh giá các kỹ năng của bạn, cũng như để xác định những điểm bạn mạnh và yếu. Những điều bạn nêu từ ý tưởng đến thực thi, sẽ mang lại cho họ một cái nhìn về kiến thức và sự sáng tạo của bạn.

Luôn bắt đầu với Mục tiêu của chiến dịch

Bất kì chiến dịch digital marketing nào cũng cần có một mục tiêu rõ ràng từ đầu. Vì thếhãy chia sẻ điểm này như là bước đầu tiên trong quá trình bạn phát triển chiến dịch. Nêu một ví dụ cụ thể, như tăng X% độ nhận diện về một sản phẩm mới trong 6 tháng, hoặc tăng lượng khách hàng từ kênh online lên 20% trong quý 4,…

Nêu hiệu quả của mỗi giai đoạn trong chiến dịch

Khi miêu tả từng giai đoạn hoặc hoạt động của chiến dịch, hãy thể hiện hiệu quả, giá trị mang lại cho công ty, khách hàng… trong từng hoạt động đấy. Mỗi giai đoạn nên phối hợp một cách hài hòa, hợp lý để tạo ra hiệu quả chung. Ví dụ giai đoạn 1 thử nghiệm với thời gian ngắn và ngân sách nhỏ để xem kênh nào hiệu quả, giai đoạn 2 đẩy mạnh và liên tục tối ưu,…

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đo lường hiệu quả

Một điểm quan trọng khi triển khai bất kỳ chiến dịch digital marketing nào là ảnh hưởng của nó đối với công ty. Vì vậy cuối cùng hãy chia sẻ tại sao phần này của hoạt động luôn là quan trọng không thể thiếu.

Bật mí:

  • Tham khảo ví dụ các chiến dịch digital marketing thành công để có cái nhìn về cách các công ty khác nhau giải quyết các hoạt động marketing kỹ thuật số này.
  • Nêu các bước chuyển, liên kết giữa các giai đoạn của chiến dịch (nếu có) để nhà phỏng vấn có thể dễ nắm bắt.
  • Hỏi đáp, trao đổi với người tuyển dụng để hiểu rõ hơn về các số liệu đo lường và quy trình của họ đang thực tế triển khai.