Mô tả kinh nghiệm digital marketing của bạn? Interview Hack

Bí mật:

Người phỏng vấn đang muốn biết những kinh nghiệm trước đây của bạn có đáp ứng được vị trí họ đang tuyển không. Họ có thể không yêu cầu bạn có tất cả kỹ năng và kinh nghiệm đang nêu trong mô tả công việc, hoặc bắt buộc bạn đã làm chính xác vị trí này trước đây. Nhưng, câu trả lời của bạn cần thể hiện bạn đáp ứng phần lớn những yêu cầu quan trọng họ đang tìm, kể cả những sự ứng biến, sáng tạo, đạo đức của bạn trong công việc để vượt qua những thử thách mới.

Chia sẻ kinh nghiệm từ ngày đầu sự nghiệp.

Giải thích bạn bắt đầu sự nghiệp thế nào, quá trình phát triển của bạn ra sao giúp người tuyển dụng hiểu nền tảng kinh nghiệm digital marketing của bạn, qua đó họ cũng có thể cảm nhận đam mê, nỗ lực của bạn về digital marketing.

Nêu bật những thành tích liên quan.

Sự thật là người phỏng vấn luôn có ít thời gian và nhiều hồ sơ ứng viên nên họ sẽ không đọc hết từng thông tin, các thành tích bạn đã nêu cụ thể trong CV, nên hãy cứ chia sẻ lại một cách ngắn gọn và tập trung những kinh nghiệm chuyên môn và thành tích bạn có, liên quan trực tiếp đến vị trí đang phỏng vấn.

Lồng ghép câu chuyện của bạn.

Thêm thắt 1 đến 2 câu chuyện thể hiện bạn đã vượt qua các thử thách, đạt được các mục tiêu, hoặc duy trì niềm đam mê của mình với digital marketing thế nào. Đây là một cách hay để trở nên đáng nhớ, vừa giúp bạn nổi bật hơn các ứng viên khác, vừa thể hiện sự sáng tạo của bạn trong vai trò là một digital marketer.

 

Bật mí:

  • Cấu trúc mạch lạc câu trả lời của bạn gồm 3 phần mở đầu, giữa và kết thúc để thể hiện kỹ năng giao tiếp hiệu quả của bạn.
  • Tập trung vào kinh nghiệm phù hợp nhất của bạn để giúp người phỏng vấn hiểu được kỹ năng của bạn được áp dụng như thế nào.
  • Bao gồm các chi tiết và kinh nghiệm cụ thể để thể hiện cá tính của bạn.