Thiếu kinh nghiệm? Hãy mở đầu CV bằng Objective

Nếu bạn thiếu kinh nghiệm làm việc (đang đi học, mới tốt nghiệp; chuyển sang 1 ngành mới ví dụ từ Sale qua Marketing…) thì hãy mở đầu CV bằng 1 đoạn Objective để khắc phục điểm yếu mà vẫn ghi điểm tốt với nhà tuyển dụng.

Objective là gì?

Là 1 đoạn ngắn ở đầu CV nói với HR những mục tiêu, định hướng, mong muốn cá nhân của bạn kinh nghiệm, khả năng, kiến thức bạn có từ đó mang lại giá trị cho công ty.

 

Cách viết Objective tốt chỉ trong 3 câu

Nếu bạn đang đi học, mới ra trường:

 1. Thể hiện ngành học, các bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm nếu có (làm thêm, thực tập, hoạt động trường lớp / xã hội…) sát với công việc ứng tuyển.
 2. Nhấn mạnh nhiệm vụ, vị trí bạn muốn ứng tuyển và điều này sát với công việc nhà tuyển dụng đang tuyển.
 3. Đưa ra những điểm mạnh cá nhân, giá trị bạn sẽ mang lại cho công ty.

Ví dụ:
Recent college graduate with a BA in Marketing and 3 months of agency internship experience. Seeking to leverage acquired academic knowledge and work experience to effectively fill your digital marketing opportunity. A dedicated team member aiming to help achieve company goals and take on more responsibility as quickly as possible.

hoặc

Hard-working marketing management graduate (3.5/4.0 GPA) with proven leadership and organizational skills (class president in 4 years). Energetic and passionate entry-level professional seeking a full-time Assistant Branding Manager position. Eager to learn and possesses a strong work ethic with fastidious attention to detail.

hoặc

Dedicated team player (captain of the football team in 2 years) with proven leadership and communication skills. Seeking a marketing opportunity to leverage my enthusiasm for your company. A confident employee who is always willing to learn new skills and take on more responsibility.

 

Nếu bạn đang muốn chuyển qua ngành mới

 1. Hãy nêu số năm kinh nghiệm bạn có + những hoạt động, nhiệm vụ bạn đã phụ trách mà có liên quan đến công việc đang muốn ứng tuyển.
 2. Chứng tỏ bạn là ứng viên mạnh cho vị trí đang ứng tuyển, mang lại giá trị cho công ty bằng cách “khoe” những phẩm chất, đặc điểm, thế mạnh cá nhân…
 3. Những giải thưởng, bằng cấp, chứng nhận… bạn đã đạt được, giúp HR/line manager thấy bạn có năng lực phù hợp.

Ví dụ:
Account Manager with 4+ years of experience in planning, pitching, negotiation, and problem-solving. Aiming to use my proven customer service, sales, and communication skills to effectively fill the marketing managerial role in your company. Possess an MBA in Communication & Leadership.

hoặc

Sales manager with 7+ years of experience driving profitability through strategic growth, leading teams, and excellent customer service. Fiercely competitive in my approach to acquiring a business, and able to handle complex situations from a strategic and tactical perspective. Presently seeking a suitable leadership position with a market-leading, high-growth company that offers opportunities for advancement in marketing management.

hoặc

A confident and enthusiastic Sale Manager with 3+ years of experience who is always willing to learn new skills and take on more responsibility. Seeking to use my background in planning, overseeing, and implementing marketing campaigns to take on the role of Marketing Manager. Possesses a bachelor’s degree in Business Administration and NPL certification.

 

3 mẹo tối ưu Objective

Không viết Objective chung chung

Viết sai Viết đúng
“Dedicated person interested in pursuing a job that allows me to use my skills to benefit the company.” “Dedicated waitress interested in pursuing an entry marketing executive position that allows me to use my interpersonal and customer service skills to benefit the customer service goals of your digital agency.”

 

Câu trên sai vì bất kì ai cũng có thể dùng câu chung chung này để copy paste vào CV của mình:

=> Phải viết cụ thể!

 • Bạn đang muốn ứng tuyển vị trí cụ thể nào?
 • Những kỹ năng, kinh nghiệm nào bạn có?
 • Chúng mang lại giá trị cho công ty như thế nào?

 

Tập trung vào bạn nhà tuyển dụng
Hầu hết mọi người đều sai lầm, chỉ nói những điểm họ muốn trong khi thực tế nhà tuyển dụng lại quan tâm bạn có thể làm được gì cho họ!

 • Những kỹ năng, điểm mạnh của bạn sẽ mang lại lợi ích cho công ty như thế nào?
 • Những kinh nghiệm trong quá khứ sẽ giúp cho công việc đang ứng tuyển như thế nào?

Ví dụ trên, ứng viên đã thể hiện 2 kỹ năng của mình rất khéo léo: interpersonal customer service.

 

Thuyết phục bằng số liệu
– 2 years of experience
– 50% increase in sales
– 100 people in attendance at my event
– Held 4 seminars
– Managed a team of 10 people
– …

Ví dụ:
“My proven managerial and organizational skills were developed through 2 years of experience creating a series of events that drew over 100 people each.”

 

Còn nếu bạn đã có nhiều kinh nghiệm, mở đầu CV bằng Summary sẽ phù hợp hơn Objective.

Tham khảo đầy đủ mẫu CV chuyên nghiệp.

Comment bên dưới nếu bạn muốn hướng dẫn, tư vấn 1-1 nhé.


hướng dẫn làm CV chuyên nghiệp, miễn phí

7 bi quyet deal luong danh rieng digital marketer